Home

Publikacje – Przemysław Kral

Publikacje – Przemysław Kral

Poniżej znajduje się lista moich artykułów, które zostały zamieszczone w prasie i w sieci w ciągu ostatnich czterech lat. Pod tytułem każdej publikacji znajduje się krótki opis wraz z wyszczególnieniem miejsca i daty opublikowania. Dokumenty zostały zapisane w formacie PDF. Aby je odczytać niezbędny jest program Adobe Reader. Zapraszam również do obejrzenia galerii moich fotografii w serwisie digart.pl

– Udział czynnika społecznego w orzekaniu w polskim i amerykańskim procesie karnym, autorstwa Karoliny Wieczorek-Aplikantka Adwokacka.
“Udział czynnika społecznego w wymiarze sprawiedliwości postrzegany jest jako jeden z filarów demokracji, gdyż gwarantuje on obywatelom realny wpływ także na tę sferę życia publicznego. Obywatele poprzez udział w wymiarze sprawiedliwości aktywnie uczestniczą w rządzeniu państwem, a zarazem współdecydują o losach innych obywateli, co przyczynia się z kolei do budowy społeczeństwa obywatelskiego.”
www.mybook.pl

Nowa instrukcja kancelaryjna z komentarzem i instruktażem sporządzania dla organów jednostek samorządu terytorialnego lub rządowej administracji zespolonej w województwie oraz obsługujących je urzędów (z suplementem elektronicznym)

Dane osobowe w firmie – Instrukcja Przetwarzania Co to są dane osobowe, jakie dane podlegają ochronie i na czym ona polega. Jak zgodnie z prawem przetwarzać posiadane dane.

Wzorcowa dokumentacja ochrony danych osobowych z komentarzem (z suplementem elektronicznym) Kompleksowy zestaw firmowych dokumentów niezbędnych w prawidłowym funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych mających styczność z danymi osobowymi.

Nie daj się nabrać! Uważaj! Jesteś celem! Kiedy przeglądasz portal czy sprawdzasz skrzynkę e-mailową, stajesz się targetem reklamodawców. Niestety nie wszystkie ich obietnice są prawdziwe

Tylko wyznaczonej osobie wolno w firmie przetwarzać dane jej pracowników Aby zajmować się dokumentacją personalną, kadrowiec musi mieć specjalne upoważnienie do przetwarzania danych.

Szef udostępnia dane pracownika na pisemny wniosek Gdy bank chce zweryfikować przez telefon dane twojego pracownika ubiegającego się tam o kredyt, poproś o pisemny wniosek i rozłącz się jak najszybciej.

Prywatna korespondencja podwładnego poza kontrolą szefa Jeśli pracodawca naruszy tajemnice korespondencji pracownika, zatrudniony może domagać się od niego nawet zadośćuczynienia pieniężnego.

Szef może kontrolować podwładnego korzystającego z internetu Firmowy laptop ze stałym łączem u wielu pracodawców to standard. Choć nowoczesne technologie ułatwiają pracę, to również kuszą pracownika.

Przetwarzanie danych osobowych wymaga licznych formalności Wiadomo że sam własnymi rękami nie gromadzisz i nie przetwarzasz danych osobowych załogi. Robi to za Ciebie kadrowa, księgowa czy jeszcze ktoś inny.

Kandydata do pracy nie wolno wypytywać zbyt szczegółowo Przeprowadzając rekrutacje nie możesz się domagać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie zbyt dużo informacji. Żądając zbyt wiele naruszasz jej dane osobowe.

Gdy udziałowcem spółki z.o.o. jest cudzoziemiec Nie zależnie od tego czy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zakładają wyłącznie udziałowcy polscy, czy razem z podmiotami zagranicznymi, procedura postępowania jest podobna.

Zakładamy spółkę z.o.o. z innym Europejczykiem Nic nie stoi na przeszkodzie aby wspólnikiem spółki z.o.o był cudzoziemiec mający obywatelstwo jednego z krajów Unii Europejskiej, jak i zagraniczna osoba prawna.

Faktura Fałszywa, a pieniądze już poszły Otrzymałeś „niezamówioną” fakturę potwierdzającą zakup, którego wcale nie zamawiałeś? Co gorsze już za nią zapłaciłeś? Dziś podpowiadamy jak uchylić się od skutków prawnych takiej zapłaty.

Nie udzielaj przez telefon informacji o pracowniku Pracodawca nie może udzielić bankowi informacji o pracowniku podczas rozmowy telefonicznej, nawet jeżeli sam zainteresowany się na to zgodził.

–  Granice oportunizmu procesowego w świetle zasady sprawiedliwości społecznej, w: M. Kornacka, G. Libora, M. Szpoczek-Sało (red.): Problematyka granic w refleksji społeczno-humanistycznej, Katowice 2012, s. 103-120

–  Kasacja a „writ od certiorari” w polskim i amerykańskim postępowaniu karnym, w: D. Gil (red.): Szczególne  środki zaskarżenia w ujęciu komparatystycznym, Lublin 2013, s. 297-315

–  Wybrane problemy udziału czynnika społecznego w orzekaniu w procesie karnym w świetle Konstytucji RP, w: A. Światłowski (red.): Proces karny a Konstytucja, Kraków 2013, s. 7-26

Dane osobowe w firmie – instrukcja przetwarzania z wzorcową dokumentacją (z suplementem elektronicznym) , autorstwa Adwokata Przemysława Kral
Instruktarz dla wszystkich !
Nawet mała firma, jeśli przetwarza dane osobowe, musi w określonych przypadkach prowadzić złożoną dokumentację oraz wdrożyć skomplikowane zabezpieczenia.
Poznaj unikatowy przewodnik po wszystkich meandrach prawnych dotyczących ochrony danych osobowych w firmie.

Czas na inwentaryzację – źródło Hurt & Detal