Home

Prawo zagranicznych podmiotów gospodarczych

Prawo zagranicznych podmiotów gospodarczych

Kancelaria oferuje kompleksowe usługi w zakresie udzielania porad, wydawania pisemnych i ustnych opinii oraz prowadzenia i reprezentowania klientów przed uprawnionymi organami krajowymi i międzynarodowymi w zakresie spraw związanych z prawem międzynarodowych podmiotów gospodarczych. W szczególności w kwestiach:

I. Tworzenia i ustania działalności:

– spraw związanych z uzyskaniem wymaganych zezwoleń, pozwoleń i koncesji

– spraw związanych z postępowaniem rejestrowym

– spraw związanych ze spełnieniem pozostałych wymagań na obszarze wszystkich krajów objętych obszarem działalności podmiotu

II. Obsługi bieżącej działalności:

– sporządzanie i opiniowanie umów pod kątem zgodności z prawem krajów

objętych obszarem działalności oraz interesem klienta

– reprezentowanie klienta w procesie zawierania transakcji handlowych w Polsce i za granicą

– wyszukiwanie i nawiązywanie współpracy z podmiotami zagranicznymi

– kompleksowa obsługa prawna w procesie otwierania oddziałów i przedstawicielstw na terenie Polski i za granicą

– egzekucji wierzytelności zarówno w Polsce, jak i za granicą

– kompleksowa obsługa z zakresu opinii dotyczących opodatkowania czynności prawnych na terytorium RP, jak i zawieranymi poza granicami

– współpraca w zakresie odzyskiwania podwójnie zapłaconego podatku w krajach z którymi RP zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

III. Spraw pracowniczych:

– spraw w zakresie uzyskiwania zgody na pracę dla obcokrajowców, wobec których taka zgoda jest wymagana

– reprezentacji w zakresie rozstrzygania sporów pracowniczych

A także w innych sprawach z zakresu obsługi międzynarodowych podmiotów gospodarczych.