Home

Prawo Rodzinne

Prawo Rodzinne

Kancelaria oferuje kompleksowe usługi w zakresie udzielania porad, wydawania pisemnych i ustnych opinii oraz prowadzenia przed uprawnionymi organami w sprawach z zakresu prawa rodzinnego. W szczególności w kwestiach:

I. Spraw związanych z zawarciem oraz ustaniem małżeństwa:

– spraw o rozwód i separację

– spraw związanych z podziałem majątku wspólnego

– zawierania majątkowych umów małżeńskich

II. Spraw związanych z kontaktami z dziećmi:

– przygotowywanie wniosków o uregulowanie kontaktów z dziećmi

– prowadzenie spraw z zakresu egzekucji kontaktów z dziećmi w kraju i za granicą

III. Spraw związanych z pokrewieństwem i powinowactwem:

– sporządzenie powództw o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa

– przygotowywanie pozwów o alimenty

– przygotowywanie wniosków o podwyższenie oraz obniżenie alimentów

– prowadzenie spraw z zakresu władzy rodzicielskiej

IV. Sprawach z zakresu opieki i kurateli:

– ustanawianie opiekuna

– ustanawianie kuratora

Oraz innych spraw z zakresu prawa rodzinnego