Home

Prawo Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Prawo Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Kancelaria oferuje kompleksowe usługi w zakresie udzielania porad, wydawania pisemnych i ustnych opinii oraz prowadzenia przed uprawnionymi organami w sprawach z zakresu prawa ochrony konkurencji i konsumentów. W szczególności w kwestiach:

I. Spraw związanych z zawieraniem umów konsumenckich:

– sporządzanie i opiniowanie umów, wzorców umów oraz regulaminów dla konsumentów

– prowadzenie postępowań reklamacyjnych

– sporządzanie powództw i wniosków w tym zakresie

– współpraca z Rzecznikiem Praw Konsumenta

II. Spraw związanych z ochroną konkurencji:

– prowadzenie spraw o czyny nieuczciwej konkurencji

– prowadzenie przed uprawnionymi organami postępowań karnych i

administracyjnych z zakresu prawa konkurencji

– współpraca z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumenta

– opiniowanie działań mogących stanowić czyny nieuczciwej konkurencji

– opiniowanie przejęć oraz łączenia spółek i innych podmiotów pod kątem zgodności z prawem ochrony konkurencji

III. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy publicznej podmiotom gospodarczym