Home

Prawo Ochrony danych osobowych

Prawo Ochrony danych osobowych

Kancelaria oferuje kompleksowe usługi w zakresie udzielania porad, wydawania pisemnych i ustnych opinii oraz prowadzenia przed uprawnionymi organami w sprawach z zakresu prawa ochrony danych osobowych. W szczególności w kwestiach:

I. Spraw związanych z ochroną podstawowych danych osobowych:

  • wystosowywanie wniosków o wgląd oraz wykreślenie danych osobowych
  • zasięganie informacji o sposobie przetwarzania danych osobowych
  • współpraca z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
  • zasięganie informacji o wpisie i jego podstawach do odpowiednich rejestrów
  • opiniowanie legalności i prawidłowości przetwarzania powierzonych danych osobowych

II. Spraw związanych z ochroną danych szczególnie wrażliwych

  • wystosowywanie wniosków i pism do uprawnionych organów
  • prowadzenie spraw mających na celu zaprzestanie naruszeń

Oraz innych spraw z zakresu prawa gospodarczego i zamówień publicznych.