Home

Prawo Internetu oraz Branży IT

Prawo Internetu oraz Branży IT

Kancelaria oferuje kompleksowe usługi w zakresie udzielania porad, wydawania pisemnych i ustnych opinii oraz prowadzenia i reprezentowania klientów przed uprawnionymi organami krajowymi i międzynarodowymi w zakresie spraw związanych z prawem Internetu oraz branży IT. W szczególności w kwestiach:

I. Ochrony praw autorskich do oprogramowania:

  • wystosowywanie pozwów i wezwań do zapłaty
  • wystosowywanie zawezwań do próby ugodowej

II. Monitorowania treści zamieszczonych w Internecie:

  • wystosowywanie pism oraz powództw o zaniechanie naruszeń prawa przez osoby zamieszczających określone treści w Internecie
  • egzekucja odszkodowań oraz zadośćuczynień spowodowanych określonymi Publikacjami

A także w innych sprawach z zakresu obsługi międzynarodowych podmiotów gospodarczych.