Home

Pomoc prawna dla Polaków we Włoszech

Pomoc prawna dla Polaków we Włoszech

Prowadzony przez nas oddział w Mediolanie, specjalizuje się w świadczeniu pomocy prawnej dla Polaków mieszkających we Włoszech, w tym w szczególności w sprawach rodzinnych (rozwód, kontakty rodziców z dziećmi), spadkowych (testament, spadek, dziedziczenie), sprawach z zakresu prawa pracy, jak również świadczeniu pomocy prawnej na rzecz firm, związanej z ich bieżącą działalnością gospodarczą.

Polacy przebywający we Włoszech pozostawili w Polsce rodziny, majątek i często prowadzą tam rozliczne interesy. W związku z tym często potrzebują konsultacji dotyczącej polskiego prawa, której udzielić może jedynie polski prawnik znający realia i praktyczne aspekty polskich regulacji prawnych. Osoby mieszkające we Włoszech mogą skorzystać ze świadczonych przez Kancelarię usług prawnych bez konieczności podróży do Polski. Mogą spotkać się z nami osobiście w Mediolanie lub jakimkolwiek innym regionie Włoch.

W sprawach wymagających zastępstwa adwokackiego przed włoskimi sądami współpracujemy z renomowaną Kancelarią, w której zespole pracują włoscy prawnicy.
Pracownikiem naszej Kancelarii wyznaczonym do obsługi klientów w zakresie spraw włoskich jest aplikantka adwokacka Karolina Gwóźdź, która biegle posługuje się językiem włoskim (certyfikat językowy CELI 3) oraz odbyła szereg praktyk w polskich placówkach dyplomatycznych we Włoszech.

Jeżeli chcesz umówić się na spotkanie w Mediolanie prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem + 39 02 72546 487, + 48 609 013 777

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (kancelaria@adwokat-kral.pl)

Adwokat Przemysław Kral i Adwokat Anna Radajewska wpisani są  na listę prawników zagranicznych Brytyjskiej Rady Adwokackiej na podstawie Dyrektywy 98/5/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 16.02.1998 w sprawie ułatwienia stałego wykonywania zawodu prawnika w innych krajach członkowskich niż to, w którym zostały uzyskane kwalifikacje.
https://www.barstandardsboard.org.uk

lupuska.pl354C9856