Home

Nasz zespół

Nasz zespół

Grupowe

 

Przemysław Kral – Adwokat

Przemysław Kral 1Założycielem Kancelarii jest Adwokat Przemysław Kral, autor licznych publikacji w fachowej prasie prawniczej i komputerowej oraz książek. Egzamin Adwokacki złożył w wynikiem bardzo dobrym, w kwietniu 2008 roku. W 2004 Roku ukończył Studia Wyższe z tytułem Magistra Prawa, zdobytym na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Przed otwarciem własnej kancelarii odbył praktykę i aplikację adwokacką w Kancelarii Adwokackiej Adwokata Czesława Tica w Tychach oraz praktykę w Kancelarii Radcy Prawnego – Janusz Kral Radca Prawny Adwokat w Katowicach. Specjalizuje się sprawami z zakresu prawa rodzinnego, karnego, cywilnego i gospodarczego. Wielokrotnie reprezentował Klientów przed zagranicznymi Sądami m.in. brytyjskimi i holenderskimi.

Przemysław Kral - 2

graysinn.org.uk

graysinn.org.uk

barstandardsboard.org.uk

barstandardsboard.org.uk

adwokatura.pl

adwokatura.pl

 

 

Aleksandra Siemaszko – Adwokat

Aleksandra Siemaszko 1Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W czerwcu 2010 r. obroniła pracę magisterską z dziedziny prawa gospodarczego i handlowego. W latach 2009-2010 odbyła praktykę w Kancelarii Adwokackiej w Katowicach oraz Kancelarii Radcy Prawnego w Chorzowie. Od stycznia 2011 r. aplikantka adwokacka w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, karnego i gospodarczego.

 Aleksandra Siemaszko 2

adwokatura.pl

adwokatura.pl

 

 

Volodymyr Bogatyr – Adwokat zagraniczny

Volodymyr -1Volodymyr jest adwokatem na Ukrainie, partnerem zarządzającym w Kancelarii Boogatyr & Partners Attorneys at law z siedzibą w Kijowie. Specjalizuje się w prawie gospodarczym oraz wsparciu polskich podmiotów inwestujących na Ukrainie oraz w Rosji. Pomaga nam również w obsłudze angielskich podmiotów gospodarczych. Ma doświadczenia w dziedzinie M&A. Jest członkiem The Law Society of Englan And Wales. Volodymyr ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Tarasa Szewczenki w Kijowie. Ma bogate doświadczenie jako adwokat (od 2001 roku) oraz członek organów administracji państwowej.

Volodymyr -2

 Ukrainian National Advocate Association

Ukrainian National Advocate Association

adwokatura.pl

adwokatura.pl

 

 

Karolina Gwóźdź – Adwokat

Karolina Gwóźdź

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracę magisterską z dziedziny prawa gospodarczego Unii Europejskiej obroniła w 2011 r. W trakcie studiów praktykantka w Ambasadzie RP w Rzymie – Departament Ekonomiczny, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji, w Konsulacie RP w Mediolanie – Departament Prawny, w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP – Departament Prawno – Traktatowy. W latach 2011 -2014 uczestniczka XV edycji studiów doktoranckich w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie o profilu gospodarka światowa, prawo Unii Europejskiej, finanse. W roku 2013 półfinalistka programu Laboratorium Idei – Prezydencki Program Ekspercki. Od stycznia 2014 r. aplikant adwokacki Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, a od września 2014 r. wpisana na listę aplikantów w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. W Kancelarii Adwokackiej Przemysława Krala od lipca 2014 r. Publikacja: Innovation through interaction – the concept of open innovation in theory and in practice [w:] Innovations and Knowledge Commercialization. Cooperative Resources, Integrated Science and Business,red. D. M. Trzmielak, J. Ropęga, Centrum Transferu Technologii, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, ISBN 978-83-922375-6-3.

Aleksander Wycisk – Adwokat

Aleksander Wycisk

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W czerwcu 2010 obronił pracę magisterską z dziedziny prawa cywilnego, pisaną pod kierownictwem prof. dra hab. Jacka Góreckiego. Od grudnia 2012 roku wpisany na listę Aplikantów Adwokackich Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach. Zajmuje się sprawami z zakresu prawa karnego, karnoskarbowego, cywilnego, gospodarczego, administracyjnego, podatkowego oraz rodzinnego. W Kancelarii Mecenasa Przemysława Krala od lutego 2o15 roku.

Róża Nowak – Aplikant Adwokacki

Róża Nowak

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Pracę magisterską z procedury karnej obroniła w 2014 r. Przez cały okres studiów zaangażowana w działalność Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Opole, w którym pełniła funkcję Wiceprezesa oraz Dyrektora ds. Praw Człowieka. W 2013 r. odbyła stypendium zagraniczne Université de Bourgogne we Francji, a także obroniła pracę licencjacką z języka francuskiego na Katedrze kultury i języka francuskiego Uniwersytetu Opolskiego. Po ukończeniu studiów pracowała w Kancelarii Adwokackiej w Opolu oraz Nysie. W Kancelarii Adwokackiej Przemysława Krala od października 2015r.

 

 

PRACOWNICY WSPÓŁPRACUJĄCY
 

 

Adrianna Nowak

DSC03362

Jestem doradcą podatkowym, posiadam także uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wiedzę teoretyczną z zakresu prawa podatkowego oraz rachunkowości zdobyłam podczas studiów podyplomowych oraz licznych specjalistycznych kursów i seminariów. Praktyczną znajomość zagadnień podatkowych i księgowych posiadam dzięki kilkuletniej praktyce w Kancelarii Doradcy Podatkowego Doroty Nowak. Zajmuję się: kompleksową obsługą podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (osoby fizyczne i prawne) w zakresie prawa podatkowego i rachunkowości, sporządzaniem zeznań i deklaracji podatkowych dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, sporządzaniem opinii podatkowych, udzielaniem porad w zakresie prawa podatkowego, reprezentowaniem podatników przed organami podatkowymi.
Kontakt:
www.podatki-notus.pl
biuro@podatki-notus.pl
Kom. 501-771-435

 

Pawel Hanslik

pawl

CV- deutsch
CV- polski

Kontakt:
pawel.hanslik@gmx.de
Tel.: 01722411208

 

SEKRETARIAT
 

Agnieszka Banaś – Kierownik Sekretariatu

Agnieszka Banaś

Absolwentka Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr.1 w Czeladzi.
W lutym 1996 roku otrzymała Dyplom ukończenia jednosemestralnej Szkoły Doradców Podatkowych Ośrodka Szkoleniowego „EKSPERTUS” w Katowicach.
Od kwietniu 1996 roku do maja 2010 roku pracownik państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej Poczta Polska na stanowisku Asystent służby okienkowej. W okresie zatrudnienia ukończyła kurs Bankowości Detalicznej Banku Pocztowego w Katowicach otrzymując „Certyfikat”.
Od czerwca 2010 roku została zatrudniona na stanowisko Asystentki w Kancelarii Adwokackiej mec. Przemysława Krala.

Aleksandra Sochacka – Asystentka

Aleksandra Sochacka

Absolwentka Liceum Ogólnokształcącego w Sosnowcu. Odbyła półroczny staż w Kancelarii Komornika Sadowego przy Sądzie Rejonowym w Będzinie.
Od 2014 roku zatrudniona na stanowisko Asystentki w Kancelarii Adwokackiej Mec. Przemysława Krala.