Dane osobowe w firmie – instrukcja przetwarzania z wzorcową dokumentacją (z suplementem elektronicznym) , autorstwa Adwokata Przemysława Kral

7th May, 2014

by

off

Dane osobowe w firmie – instrukcja przetwarzania z wzorcową dokumentacją (z suplementem elektronicznym) , autorstwa Adwokata Przemysława Kral

http://www.oddk.pl/Dane-osobowe-w-firmie–instrukcja-przetwarzania-z-wzorcowa-dokumentacja-z-suplementem-elektronicznym;s,karta,id,3264

Instruktarz dla wszystkich !

Nawet mała firma, jeśli przetwarza dane osobowe, musi w określonych przypadkach prowadzić złożoną dokumentację oraz wdrożyć skomplikowane zabezpieczenia.

Poznaj unikatowy przewodnik po wszystkich meandrach prawnych dotyczących ochrony danych osobowych w firmie.

DZIEŃ DARMOWYCH PORAD ADWOKACKICH

22nd Jul, 2013

by

off

DZIEŃ DARMOWYCH PORAD ADWOKACKICH
6 września ( piątek ) w godz. 13.00 – 18.00
Kancelaria Adwokacka w Tychach
ul. Fabryczna 45

oraz

Kancelaria Adwokacka w Czeladzi
ul. Szpitalna 9

5th Dec, 2011

by

off

Kancelaria oferuje kompleksowe usługi w zakresie udzielania porad, wydawania pisemnych i ustnych opinii oraz prowadzenia i reprezentowania klientów przed uprawnionymi organami krajowymi i międzynarodowymi w zakresie spraw związanych z prawem Internetu oraz branży IT. W szczególności w kwestiach:

I. Ochrony praw autorskich do oprogramowania:

  • wystosowywanie pozwów i wezwań do zapłaty
  • wystosowywanie zawezwań do próby ugodowej

II. Monitorowania treści zamieszczonych w Internecie:

  • wystosowywanie pism oraz powództw o zaniechanie naruszeń prawa przez osoby zamieszczających określone treści w Internecie
  • egzekucja odszkodowań oraz zadośćuczynień…

5th Dec, 2011

by

off

Kancelaria oferuje kompleksowe usługi w zakresie udzielania porad, wydawania pisemnych i ustnych opinii oraz prowadzenia i reprezentowania klientów przed uprawnionymi organami oraz sądami administracyjnymi. W szczególności w kwestiach:

I. Postępowań administracyjnych i sądowo administracyjnych:

– sporządzanie wniosków w sprawach administracyjnych

– sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych organów

– sporządzanie skarg do sądów administracyjnych na ostateczne decyzje

– reprezentowanie klienta przed organami administracyjnymi I i II instancji, w…